Li's Group
 
Members in the Group
  Name: Dr. Qixian ZHANG (张齐贤) (2003-)
Email: qxzhang@ciac.jl.cn
Position: Associate Professor (2011-)
Office: Bldg.No.7 #209
Tel.: +86-431-8526 2074
Current Degree: from Jilin University
Project: Composite Materials
Name: Dr. Dongxue HAN (韩冬雪 ) (2008-)
Email: dxhan@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor (2011-)
Office: BldgNo.7. #202
Tel.: +86-431-8526 2425
Current Degree: from SKLEAC, CIAC
Project: Electrochemical Sensing
Name: Dr. Fenghua LI (李风华) (2011-)
Email: fhli@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor (2013-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from SKLEAC, CIAC
Project: Nanomaterials Electrochemistry
Name: MS. Wei WANG (王伟) (2007-)
Email: wangw@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor (2014-)
Office: Bldg.No.7 #203
Tel.: +86-431-8526 2073
Current Degree: from Jilin University
Project: Electric Engineering
Name: Dr. Tongsun Wu (吴同舜) (2011-)
Email: tswu@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor (2014-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from Jilin University
Project: Carbon Nanocomposite Materials
Name: Dr. Yu BAO (包宇) (2012-)
Email: ybao@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor (2014-)
Office: Bldg.No.7 #203
Tel.: +86-431-8526 2073
Current Degree: fromSKLEAC, CIAC
Project: Analytical Instrumentalization
Name: Dr. Haoyu WANG (王昊宇) (2012-)
Email: wanghy@ciac.ac.cn
Position: Associate Professor(2015-)
Office: Bldg.No.7 #206
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree: from Jilin University
Project: Nanocomposite Materials
  Name: Mr. Xiangyu LV (吕翔宇) (2012-)
Email: lvxiangyu@ciac.ac.cn
Position: Senior Lab Technician (2012-)
Office: Bldg.No.7 #206
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree:
Project: Electrochemical Sensing/Engineering
Name: MS.Ying He (何颖)(2016-)
Email: yhe@ciac.ac.cn
Position: ELMAT Secretary (July 2016-)
Office: Bldg. No.7 # 206
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree:from Jilin University
Project:
  Name: MS. Shiwei Liu (刘世伟) (2010-)
Email: swliu@ciac.ac.cn
Position: Staff Scientist/Research Assistant
Office: Bldg.No.7 #209
Tel.: +86-431-8526 2074
Current Degree: from CIAC
Project: Electrochemical Sensors
Name: MS. Yiran GUAN (关怡然) (2011-)
Email: guanyr@ciac.ac.cn
Position: Staff Scientist/Research Assistant
Office: Bldg.No.7 #203
Tel.: +86-431-8526 2073
Current Degree: from Northeast Normal University
Project: Software Engineering
Name: MS.YingMing Ma (马英明)
Email: ymma@ciac.ac.cn
Position: Staff Scientist/Research Assistant (July 2014-)
Office: Bldg. No.7 # 203
Tel.:+86-431-8526 2073
Current Degree: from Northeast Normal University
Project: Analytical Instrumentalization
  Name: BS.Xiaoming GE (葛小明) (2012-)
Email: lvxiangyu@ciac.ac.cn
Position:
Office: Bldg.No.7 #203
Tel.: +86-431-8526 2073
Current Degree:
Project:
Name:BS.Ping HAN (韩萍) (2015-)
Email: hpan@ciac.ac.cn
Position:
Office: Bldg. No.7 # 203
Tel.: +86-431-8526 2073
Current Degree:from Northeast Normal University
Project:
Name: Dr.Dandan WANG (王丹丹)
Email:ddwang@ciac.ac.cn
Position:
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree: from CIOMP
Project: theoretical study of photoelectric semiconductor materials
Name: Dr.Yingying FAN (范英英)
Email: fanyingying@ciac.ac.cn
Position:
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from
Project:
Name: Dr.Zhonghui SUN (孙中辉)
Email: zhsun@ciac.ac.cn
Position:
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from SKLCP,IMR,CAS
Project: Lithium-ion Batteries
  Name: MS. Zhenbang LIU (刘振邦)
Email: zbliu@ciac.ac.cn
Position: Ph.D. Candidate (P3) (June 2015-)
Office: Bldg.No.7 #203
Tel.: +86-431-8526 2073 2156
Current Degree: from Northeast Normal University
Project: Software Engineering
Name: BS.Lifang GAO (高利芳)
Email: lfgao@ciac.ac.cn
Position:Ph.D. Candidate (P3) (Sept. 2013-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from Shanxi University
Project: Novel Materials for Optielectrochemistry
Name: BS.Zhongqian Song (宋忠乾)
Email: zqsong@ciac.ac.cn
Position:Ph.D. Candidate (P2) (Sept. 2013-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from Qingdao university
Project: Materials Physics and Chemistry
Name: BS.Qingbo AN (安清波)
Email: qban@ciac.ac.cn
Position: Ph.D. Candidate (P2)(Sept. 2014-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from Yanbian University
Project: ISE and Applications
Name: BS.Jianan XU (许佳楠)
Email:
Position: Ph.D. Candidate (P1) (Sept. 2015-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from Jilin University
Project: ISE and Applications
Name: BS.Yunlong Qin (秦云龙)
Email: yunlongqin@ciac.ac.cn
Position:Ph.D. Candidate (P1)(Sept. 2015-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree: from CSU
Project:
  Name: BS.Fangjie Han (韩方杰)
Email: fjhan@ciac.ac.cn
Position: Master Student (M2) (Sept. 2016-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree:SNNU
Project:
Name: BS.Xin Zhao (赵欣)
Email:xzhao@ciac.ac.cn
Position: Master Student (M2) (Sept. 2016-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2156
Current Degree:中国石油大学
Project:
Name: Dr.Zhao Zhao (赵钊)
Email:rbzhao2003@qq.com
Position: Postdoc fellow (March 2016-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree: from CIOMP
Project: tphotocatalyst
Name: Dr.Wenhui LIAN (连文慧)
Email:lianwenhui1014@126.com
Position: Postdoc fellow (March 2016-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree: from Changchun University of Chinese Medicine
Project:
Name: Dr. Peipei Guo(郭佩佩)
Email: guopeipei@ccut.edu.cn
Position: Postdoc fellow (March 2016-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree: from SKLEAC, CIAC
Project:Nanomaterials Electrochemistr
Name: Dr. Mian Hasnain Nawaz
Email:mhnawaz@ciitlahore.edu.pk
Position: CAS Presidential Postdoc fellow (July 2017-)
Office: Bldg.No.7 #201
Tel.: +86-431-8526 2533
Current Degree:ECUST Shanghai
Project:Advanced functional materials for biomedical and energy applications

Members Left from the Group

Xueliang HOU (Feb.2004,UK)
Jianguang ZHOU (April 2004,吉大)
Jing SHEN (June 2004,武大)
Yinggui ZHU (June 2004,安师大)
Bo YUAN (Aug.27,2004,南大)
Shengyong ZHAI(Oct.,2004,USA)
Liansheng JIAO (July,2005,承德)
Tao YANG (June 21,2005,保定)
Kun HUANG (July,2005,USA)
Yan WU (Sept,2005,吉大)
Tieli ZHOU (Sept.2005,吉大)
Longfei ZHU (Nov.2005,东北师大)
Yuanxian CHEN (July 2006,海南)
Tongde HUANG (June 2006上海硅酸盐所)
Zheng LI (Aug. 2006,清华)
Junhua Yuan(Jan.2007浙江师大)
Yang LIU (June 2007)
Fan YANG(June 2007,上海)
Dongxue HAN (Dec. 2007,Finland)
Yuanjian ZHANG (Jan. 2008,Germany)
Yanfei SHEN (Jan. 2008,Germany)
Yinghua SUN (July 2008,白城)
Xuefeng DING (July 2008,吉大)
Mengxiang SHANG (June 2008, China)
Zhijuan WANG (Spet. 2009, Singapore)
Guifu YANG (Sept. 2009, China)
Jianfeng SONG (Aug. 2009, 山西)
Fei LI (Dec. 2009, China)
Weidong RUAN (June 2010, China)
Huafeng YANG (May 2010, Germany)
Xiaodan WANG (June 2009, China)
Jixia SONG (July, 2010, China)
Dongmei GAO (July, 2010, China)
Changsheng SHAN (March, 2010, Hongkong)
Yunfei XIE (July, 2010)
Min LI (May, 2010, 苏州)
Fan YANG (Jan. 2012, CIAC)
Jia Chai (March, 2012, USA)
Min Zhou (March, 2012, Canada)
Fuyu YUAN (June, 2012)
Xindong ZHANG (July, 2012)
Kaikai WANG (May, 2012)
Qiang FEI (May, 2013)
Shangyu LI (May, 2013)
Juan LU (Jan., 2013)
Lishuang FAN (Sept.2012)
Zhenggang LI (May 2013)
Jianguo HU (Sept.2012)
Yu YANG (May 2014,青岛科大)
Xugang ZHANG (May, 2012)
Bin CAI (July, 2014, Germany)
Shangyu LI (Aug. 2013)
Yuwei HU (Sept.2013)
Yan MAO (July 2013)
Mohsin JAVED (June 2014)
 Rui ZHENG (July, 2014)
Junjin YE (Oct.2014)
Lijie ZHONG (Jan.2014)
Gunnar Olsen (Oct.2014, Denmark)
Yuanyuan JIANG (Nov.2014)
Weiguang MA (Nov.2014, 中国科学院大连化学物理研究所)
Huan WANG (May 2015)
Nan ZHANG (Dec.2015,beijing )
Wei ZHANG(May.2016,shandong )
Lingnan Wang(NOV.2016 )
 
Latest Update: Dec. 22, 2017   
 
Li NIU Info
Research Activities
Group Members
Publications
Equipments
Text Collections
Group News
Photo Gallery
ELMAT Home
SKLEAC Home
Production